« Olio Nuovo | Main | Een Toekomstplan? »
Thursday
Nov032011

Toetsenbord Kapot

'n toetsenbord ondergaat een kleine crisis, Steve obs heeft een paar essentiële cifers en letters eegenoen naar het hierna aals. 

K t

Volgende blog volgt zodra ik weer fatoenlik kan typen. 

In de tssentid, wat foto's van de Griekenland stdiereis...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

het klinkt alsof je tanden eruit geslagen zijn......

November 14, 2011 | Unregistered Commenterels

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>